Acc #3196 - ACCTAPKICH.COM

Acc Víp cam 19 + Hơn 3k kim cương như hình + 3 STB + Rank đại sư + 2 NVH Kelly, Mary và 2 NVS + 6 Balo + Ak47 Dragon biến hình gần S3 M37 28/50 + Awp Dragon 8 +6 nòng 9 + Striker gần 9 25/26 + P90 S1 + RPK S1 + Dao rồng 9 +Superv S1 + M4a1 Dragon 8 + Dual 7 + Full kỵ sĩ Dead S5 M39 dư hơn 50 mảnh + Stome S5 M39 dư hơn 50 mảnh + Dark S5 M39 dư hơn 50 mảnh + Flash S4 M38 đổi mảnh lên S5 + P90 HPL + Bom kgniht … cùng nhiều sung SHOP +Sự kiện quay nát rank
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ