Acc #3203 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon 2 ST A hiếm + 7 chip quà lớn + Kim cương còn như hình + Thẻ tháng 35 ngày + 2 NVH Kelly, Marry và 2 NVS + Mảnh kỵ sĩ đổi được gần 100 mảnh + Ak47 Dragon S2 M36 biến hình + Awp Dragon 9 dư 12 mảnh + Superv Dragon S2 M36 + Dual Dragon S1 + Demon AK47 S2 M36 + 6 nòng 8 + M4a1 Dragon 9 + Draong bow gần S1 + Dao rồng 9 + Striker Dragon 7 + RPK 7 + Dead S5 M39 + Stome S5 M39 + Striker HPL S1 + Dark đổi mảnh lên S4,5 + Bom 7... cùng nhiều sung Shop và sự kiện quay nát rank

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ