Acc #3214 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon 10 Balo + 3 chip lớn + Thẻ chí tôn vv + 1 STA và 3,4 STB + TOP 16 Sever và TOP 12 Ngọc + Ak47 Dragon S5 M39 + Awp Dragon 9 dư 16 mảnh + Striker Dragon S3 M37 + Superv Dragon gần S2 21/42 + M4A1 Dragon S2 M36 + Dual S1 + RPK Dragon S2 M36 + 6 nòng S1 + Dao rồng S1 + Dragon bow 9 + P90 8 + Full kỵ sĩ Bom knight S3 M37 + Dark S5 M39 dư 78 mảnh + Dead S5 M39 dư 104 mảnh + Flash S5 M39 dư 95 mảnh + Stome S5 M39 dư 65 mảnh + Vuốt S4 M38 + Punish S4 M38 + Holly S2 + 2 NVH Kelly và Marry + Combo trang bị nhân vật cùng nhiều sung SHOP +Sự kiện quay nát rank
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #3214

●Sever: miền bắc 2
● VIP: 15

●Sever: miền bắc 2

● VIP: 15

3.995.000đ

MUA NGAY