Acc #3232 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon HPL nhưng chủ acc nâng súng lên sáng ST B + 2 NVH Kelly, Marry +2NVS + Ak47 Dragon S2 M36 + Awp Dragon S2 M36 + M4a1 Dragon S1 + Striker Dragon S1 + Super gần S1 17/34 +6 nòng 8 + Rpk 8 + P90 7 + Dao rồng 7 + Full kỵ sĩ Dead gần S4 M38 + Stome S1 + Dark 9 + Flash ( HPL ) + Combo trang bị nhân vật cùng nhiều sung SHOP +sự kiện quay nát rank

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #3232

●Sever: miền trung
● VIP: 10

●Sever: miền trung

● VIP: 10

1.450.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #3203

●Sever: miền trung
● VIP: 10

●Sever: miền trung

● VIP: 10

1.450.000đ

MUA NGAY