Acc #3235 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon nằm trong 2 top sever + 4NVH Bích boo, Lyly ( hiếm ) + Kelly và marry + 11 Chíp quà lớn + 1 STA + 1 STB + Ak47 Dragon gần S5 biến ngoại hình 54/70 + Awp 9 + Striker HPL S3 M37 + M4a1 Dragon S1 + Striker Dragon S1 + 6 nòng S1 + Dao rồng S1+ Superv 8 +Dual 9 + P 90 9 + RPK 8 + Dark S5 M39 + Flash S5 M39 + Stome S5 M39 + Dead S5 M39 + Vuốt S1 … + Cùng nhiều Combo trang bị nhân vật và nhều sung SHOP + Sự kiện quay nát rank
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ