Acc #3236 - ACCTAPKICH.COM

Siêu phẩm Top 6 Sever + Top 6 ngọc + 11 chip quà lớn + 3 ST A + nhiều ST B + 13 Balo + Rank đại sư 1 Max rank + thẻ chí tôn vv + 4NVH Julie ,Shophie , Marry, Kelly + Ak47 Dragon S5 M39 + Awp Dragon S5 M39 + M4a1 Dragon S5 M39 + Striker Dragon S5 M39 + P90 Dragon S5 M39 + Superv S5 M39 + Dual Dragon max thừa 71 mảnh lên S5 M39 + RPK Dragon S4 M38 + 6 nòng S4 M38 + Dao rồng S3 M37 + Flash Gold S1 + Striker HPL S1 + Stome gold gần 9 + Bom knight S4 M38 + Dark S5 M39 + Dead S5 M39 + Holly Knight M39 + Vuốt S4 M38 dư 96 mảnh + Punish S4 M38 dư 134 mảnh + Fierce S3 M37 + Demon Ak47 S2 M36 + Combo trang bị nhận vạt cùng nhiều sung SHOP + sự kiệện quay nát rank
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ