Acc #3680 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực ngon 2NVH cực hiếm Thắm , Hạnh + 2 VNH Kelly, Marry + Thẻ chí tôn VV + 1 STA và 5 STB + Danh dự hơn 500k mua xuyên tẹt. mỗi súng còn vài chục nghìn xuyên cho ae quẩy nát rank + Rank đại sư + 9 Balo + Ak47 Dragon S3 M37 biến hình dư 13 mảnh + Awp Dragon thiếu 1 mảnh lên S1 + M4a1 Dragon gần S1 20/34 + Dragon bow 8 + Xẻng víp 9 + Striker Dragon S2 M36 + Dao Dragon S1 + Superv 9 +Dual 7 + RPK 8 + 6 nòng 8 + P90 8 + Full kỵ sĩ Dark S5 M39 + Dead S5 M39 + Flash S5 M39 +Stome S5 M39 + Bom Knight S2 + Holly S3 + Vuốt S3 M37 + Punish S4 M38 + Fierce S3 M37 + Combo trang bị nhân vật cùng nhiều sung SHOP +Sự kiện quay nát rankACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #3680

●Sever: miền nam 2
● VIP: 12

●Sever: miền nam 2

● VIP: 12

2.095.000đ

MUA NGAY