Acc #4078 - ACCTAPKICH.COM

Acc cực khủng ngon chat 1 ST S + 5 ST B + 4 NVH Bích Boo, Lyly và Kely,marry + thẻ chí tôn vĩnh viễn + Thẻ tháng gần full + giáp còn hơn 100 ngày + Rank đại sư + 10 chip lớn + 12 Balo + Ak47 Dragon S5 M39 + Awp Dragon S5 M39 + M4a1 Dragon Gần S5 M39 49/70 + Striker Dragon gần S5 M39 38/70 + P90 Dragon S4 M38 + Dao rồng gần S4 M38 42/58 + Superv gần S3 M37 28/50 + 6 nòng S4 M38 + Dual S1 .. + Dark S5 M39 + Dead S5 M39 + Flash S5 M39 + Bom Knight S3 M37 + Stome S5 M39 + Fierce S4 M38 + Punish S4 M48 + Vuốt S4 M38 .. cùng nhiều Combo trang bị nhân vật cùng nhiều sung SHOP +sự kiện quay nát rankACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #4078

●Sever: miền bắc 1
● VIP: 18

●Sever: miền bắc 1

● VIP: 18

5.950.000đ

MUA NGAY