Acc #5238 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon 8 STB tính ra được 2 STA được lắp vào nhiều súng. Thẻ chí tôn vv + 3 Chíp lớn +Rank đại sư + 2NVH Kelly, Marry và 2 NVS + 8 Balo + Striker HPL S3 M37 chất + Demon Ak47 S2 M36 +Demon Kris S2 M36 + Ak47 Dragon S2 M36 ngoại hình biến đổi +Awp Dragon 8 + M4a1 Dragon S1 + Superv S1 + Striker S1 + Dual S1 + Dao rồng S2 M36 + Dragon bow + P90 9 + RPK 9 + 6 nòng 8 + Full kỵ sĩ Dark S5 M39 +Dead S5 M39 + Stome S5 M39 + Flash S5 M39 + Punish Knight S4 M38 + Bom 9... cùng nhiều sung SHOP + Sự kiện quay nát rankACC CÙNG ĐƠN GIÁ