Acc #5252 - ACCTAPKICH.COM

Acc víp nhất tập kích số 1 thời điểm hiện tại. Acc top 1 mien trung vs top 1 mien bắc k víp = acc TTLUONG. 2ST S + 8 ST A + 6 STB. sung ống như hình. không ai có. Mảnh Dragon đợi vtc ra bản 5.0 up 40,41 luôn :v. ATM bay 15mATM
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ