Acc #5253 - ACCTAPKICH.COM

Acc ngon 2NVS 1K2 KC + 1NVH Marry + Dark S5 M39 + Dead S2 M36 +Stome S3 M37 … + Ak47 Dragon gần 9 18/26 + Superv Dragon S1 cùng nhiều Draogn và kỵ sĩ như hình. Gía học sinh.Ae múc nhanh không bay nhanh lắm
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #5253

●Sever: miền bắc 1
● VIP: 12

●Sever: miền bắc 1

● VIP: 12

850.000đ

MUA NGAY