Tài khoản LQ#3259

● 4 bảng ngọc
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 67
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● 4 bảng ngọc
● Tướng: 22
● Ngọc: 67
● Skin: 11

50.000Card
40.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#3257

● 2 bảng ngọc
● Rank: Vàng II
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 20
● Ngọc: 90
● Skin: 10

50.000Card
40.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#3255

● 5 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim IV
● 5 bảng ngọc
● Tướng: 38
● Ngọc: 90
● Skin: 24

410.000Card
380.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#3253

● 2 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim II
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim II
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 22
● Ngọc: 90
● Skin: 7

240.000Card
225.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#3250

● 0 ngọc
● Rank: Kim Cương V
● Ngọc: 0
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Kim Cương V
● 0 ngọc
● Tướng: 20
● Ngọc: 0
● Skin: 18

350.000Card
330.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#3249

● 3 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim V
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim V
● 3 bảng ngọc
● Tướng: 25
● Ngọc: 90
● Skin: 23

250.000Card
235.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#3248

● 3 bảng ngọc
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● 3 bảng ngọc
● Tướng: 20
● Ngọc: 64
● Skin: 9

50.000Card
40.000ATM


MUA NGAY
Tài khoản LQ#3220

● 2 bảng ngọc
● Rank: Bạch Kim I
● Ngọc: 80
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim I
● 2 bảng ngọc
● Tướng: 39
● Ngọc: 80
● Skin: 30

410.000Card
380.000ATM


MUA NGAY